Walter Vestergaard er desværre gået bort juli 2019 efter et års kræftforløb.

 

Det har været et hårdt slag for familien, hans venner og mange af Walters kunder som han har fået et tæt forhold til i løbet af sine mange år i 3D branchen.

 

Vi er et par gutter der forsøger at videreføre Walters livsværk, efter hans eget ønske.

 

Lars Jürgensen fra Cadesign Base A/S, som har arbejdet sammen med Walter i 25 år hvilket udviklede sig til et varm og tæt venskab og Claus Nielsen, der tidligere har været ansat i 3D Connection, og derudover var personlig ven med Walter siden barndommen.

 

Vi har forhandlet aftaler med softwareleverandørerne og har bl.a. fået aftaler på plads med McNeel der udvikler Rhino, ChaosGroup der har V-Ray, SketchUp, KeyShot og flere andre. Se mere på Cadesign bases hjemmeside.

 

Alt dette er foregået i Cadesign Bases regi, så det bliver grundlaget for det videre forløb.

 

Det er vores mål at kunne tilbyde Walters kunder den bedst mulige service samt kompetent support og undervisning, selvom vi nok aldrig når op på Walters høje niveau.

 

Hvis I har spørgsmål er I mere end velkommen til at tage fat i os

 

Claus Nielsen

Account Manager cln@cadesignbase.dk 

+45 7879 6692

Kronprinsensgade 3 - 3. sal

1114 København K

 

Lars Jürgensen

CEO lju@cadesignbase.dk

+45 7879 6694

Rosensgade 26

8000 Aarhus C

 

 

Walter Vestergaard has sadly passed away July 2019 after a year of cancer.

 

It has been a tough blow to the family, his friends and many of Walter's clients with whom he has had a close relationship during his many years in the 3D industry.

 

We are a couple of guys trying to carry on Walter's life work, at his own discretion.

 

Lars Jürgensen from Cadesign Base A / S, who has worked with Walter for 25 years which developed into a warm and close friendship and Claus Nielsen who was previously employed in 3D Connection, and was also a personal friend with Walter since childhood.

 

We are in the process of renegotiating agreements with the software suppliers. We have agreements in place with McNeel who develops Rhino, ChaosGroup the company behind V-Ray, SketchUp, KeyShot and several others.

 

All this has been done under the auspices of Cadesign Base, so it will be the basis for the further process.

 

Our goal is to offer Walter's customers the best possible service as well as competent support and teaching, even though we probably never reach Walter's high level.

 

If you have any questions, you are more than welcome to contact us

 

Claus Nielsen

Account Manager cln@cadesignbase.dk 

+45 7879 6692

Kronprinsensgade 3 - 3. sal

1114 København K

 

Lars Jürgensen

CEO lju@cadesignbase.dk

+45 7879 6694

Rosensgade 26

8000 Aarhus C